เฟอร์นิเจอร์ครบ ใกล้รถไฟฟ้า

พร้อมที่จอดรถส่วนตัว

เฉลี่ยเพียง 47,xxx บาท/ตร.ม.

พร้อมส่วนลดกว่าครึ่งล้านเข้าอยู่ได้ทันที